Värmesystem för dammluckor

En fastfrusen lucka kan orsaka både stora och kostsamma problem. Genom att förse lucka och ingjutningsgods med värme garanteras funktionen även vintertid, vilket ökar säkerheten samt sänker drifts- och underhållskostnaden.

TMS standardlucka har en konstruktion som gör det enkelt att förse luckan med värme av olika slag.

Värmesystemet anpassas alltid till den aktuella damm- och luckkonstruktionen.

Olika värmesystem kan användas:

Vi kan även förse dammen med turbin som monteras fast på vägg uppströms luckor för att skapa turbulens vilket är effektivt när det gäller is problem.

Värmepanna

Värmekabel Raychem QTVR kabel

Glykolfyllda armaturer monopropylen glykol för miljön

Cirkulerande glykolfyllda armaturer monopropylen glykol för miljön

Cirkulerande varmluft Systemair

Nibe pannor

Värmebaronen

Värmestyrnings system

Tillbaka till alla luckor

Rulla till toppen

Get in touch!