Reglerutrustning

Nivå- och fjärrstyrning OFFGRID.

Manuell nivåmätning dominerar fortfarande hos kraftbolagen. Men med tanke på vad arbetskraft och resor kostar, så är det naturligt att söka andra lösningar.

Den nya nivåmätningsutrustningen från TMS Engineering är intressant, både tekniskt och ekonomiskt. Systemet består av bas- och fjärrstationer, som kommunicerar via radio. Basstationen kan hantera upp till åtta fjärrstationer. Sändaren har en räckvidd på ca 10 km i normal terräng. Fjärrstationen kan ta emot och sända signaler vidare, vilket gör det möjligt att kommunicera även med nivåmätare på stort avstånd från basstationen.

Fjärrstationen har 2 + 2 analoga in/utgångar samt 4 + 4 digitala in/utgångar. Detta gör det möjligt att t ex fjärrstyra dammens reglerutrustning från basstationen. Fjärrstationen kan också programmeras för att fungera som ett lokalt, fristående styrsystem.

Bilder i galleriet från:

Vattenhydraulik-Kvarnaholm

Kylsystem-Skåpanäs

Lyftutrustning-Hjälta-Slottsmöllan

Tillbaka till alla luckor

Rulla till toppen

Get in touch!