Luckspel

Ont i ryggen eller angelägen om exakta nivåer? TMS Engineering ger dig exakt det luckspel du behöver – allt från enkel, tryckknappsmanövrerad lyftutrustning till helautomatiska system med nivåkontroll och fjärrstyrning från kontrollrum.

Det lönar sig att komplettera och modernisera sin befintliga utrustning med modern styr- och reglerteknik från TMS Engineering. Kvalificerad och noggrann parallellstyrning av såväl breda luckor som segmentluckor är en av våra specialiteter.

Luckspel med olika automatiseringsgrad

Manuell tryckknapp upp/ner

Modernisering av befintlig utrustning

Nivåhållning

Helautomatik/VNR styrning/KAS drift

Tillbaka till alla luckor

Rulla till toppen

Get in touch!