Grindrensare TUS 2000-15

TMS stationära grindrensare typ TUS 2000 är elektrohydraulisk. Den är avsedda för vattenintag med maximalt 7 m bredd och 19 m djup. Högsta lyftkraft är 1500 kg. Typ TUS 2000 har dubbla rakarmar. Typ TUS 2000 kan kompletteras med bandtransportör samt med moduler för fallförluststyrning och kommunikation.  Möjlighet till handmanövrering finns också.

TMS grindrensare TUS 2000 har en rad unika finesser.

En av de viktigaste är att rakans rörelse är tvångsstyrd även då den rör sig ned i vattnet. Den påverkas därför inte av hinder, t ex skräp, stockar eller is i vattnet.

En annan fördel är att maskineriet är monterat uppströms intagsgallret vilket innebär att uppsamlat skräp aldrig kan fastna och störa funktionen..

Rakans utformning kan varieras inom vida gränser och anpassas exakt till intagsgallret och till den typ av skräp som ska avlägsnas. Vid stora djup, eller då man av estetiska skäl inte vill att rakarmarna ska sticka upp högt ovanför dammen, väljs teleskopiska rakarmar.

Som tillval kan typ TUS 2000 förses med fjärr- och fallförluststyrning, kravlägesautomatik samt kommunikation av olika slag. Ett annat intressant tillval är avisning. Styrsystemet ger massor av möjligheter t ex reducerat rakdjup.

Hela grindrensaren är tillverkad av varmgalvaniserat stål.som är synnerligen motståndskraftigt mot korrosion och slitage. Hydraulikkomponenterna kräver ingen tillsyn och vi rekommenderar miljövänlig hydraulolja.

En bra affär.

Lönsam vattenkraft förutsätter fritt flöde.För en stor kraftstation kan blockeringar och fallförluster kosta sexsiffriga belopp årligen. Därför lönar det sig att hålla intagsgallren fria.

Manuell rensning är både farligt och kostsamt. Dessutom är det i praktiken omöjligt att få jobbet gjort så ofta som det behövs. Med andra ord – allt talar för automatiska grindrensare!

Alla våra grindrensare skräddarsys till anläggningen. Konstruktionen är enkel med ett fåtal rörliga delar. Detta minskar risken för driftstörningar och reducerar behovet av  service. Uppbyggnaden är robust, vilket gör att grindrensarna klarar tuffa tag och håller länge och. CE-märkningen garanterar personsäkerhet.

Tillval

TMS Engineering har ett brett utbud av tillbehör; från helautomatiska övervakningssystem, luckstyrningar samt miljövänliga oljor och personlig skyddsutrustning.

Bandtransportör med rakdäck

I de flesta fall är det praktiskt att komplettera grindrensaren med en bandtransportör som fraktar bort det upptagna skräpet till avfallsbehållare eller upplagsplats. Bandtransportören startas normalt automatiskt av grindrensaren.

Fallförluststyrning

Grindrensarna TUS 2000 kan förses med automatik som gör att de styrs av vattennivån i dammen. Ännu fler styr- och reglerfunktioner, t ex kommunikation, är möjliga.

Kravläge

Vid de intagsgaller där risken för påfrysning är stor, kan grindrensaren användas för att hålla vattnet i rörelse så att påfrysningen minskar eller elimineras helt.

Serviceavtal

Liksom alla maskiner, kräver en grindrensare underhåll för att fungera felfritt under sin livslängd. Vi kan genomföra en årlig service av grindrensaren, inklusive smörjning, oljebyte, filterbyte och byte av eventuella förslitningsdelar som krävs. Be om förslag på avtal eller offert!

Tekniska data för grindrensare
TUS 2000-15

 • Max lyftkraft kg 1 500
 • Max slaglängd m 19
 • Max rakbredd m 7
 • Installation Fast monterad
 • Lyfthastighet m/min 7
 • Max gallerlutning, ° mot vertikalplanet 60°
 • Styrsystem PLC
 • Matning 3 x 400V, 16A

Hydraulaggregat

 • Elmotor, pump, ventiler och tank.
 • Enstegs planetväxel med hydraulmotor.
 • Dubbelverkande hydraulcylindrar. 
 • Miljövänlig hydraulolja.

Tillbaka till alla grindrensare

Rulla till toppen

Get in touch!