Grindrensare TUS 1000-10

TMS stationära grindrensare typ TUS är elektrohydraulisk. Den är avsedda för vattenintag med maximalt 3,5 m bredd och 17 m djup. Högsta lyftkraft är 1000 kg. Typ TUS har enkel rakarm. Typ TUS kan kompletteras med bandtransportör samt med moduler för fallförluststyrning och kommunikation.  Möjlighet till handmanövrering finns också.

TMS grindrensare TUS har en rad unika finesser.

En av de viktigaste är att rakans rörelse är tvångsstyrd även då den rör sig ned i vattnet. Den påverkas därför inte av hinder, t ex skräp, stockar eller is i vattnet.

En annan fördel är att maskineriet är monterat uppströms intagsgallret vilket innebär att uppsamlat skräp aldrig kan fastna och störa funktionen..

Rakans utformning kan varieras inom vida gränser och anpassas exakt till intagsgallret och till den typ av skräp som ska avlägsnas. Vid stora djup, eller då man av estetiska skäl inte vill att rakarmen ska sticka upp högt ovanför dammen, väljs teleskopisk rakarm.

Som tillval kan typ TUS förses med fjärr- och fallförluststyrning, kravlägesautomatik samt kommunikation av olika slag. Ett annat intressant tillval är avisning. Styrsystemet ger massor av möjligheter t ex reducerat rakdjup.

Hela grindrensaren är tillverkad av varmgalvaniserat stål.som är synnerligen motståndskraftigt mot korrosion och slitage. Hydraulikkomponenterna kräver ingen tillsyn och vi rekommenderar miljövänlig hydraulolja.

En bra affär.

Lönsam vattenkraft förutsätter fritt flöde.För en stor kraftstation kan blockeringar och fallförluster kosta sexsiffriga belopp årligen. Därför lönar det sig att hålla intagsgallren fria.

Manuell rensning är både farligt och kostsamt. Dessutom är det i praktiken omöjligt att få jobbet gjort så ofta som det behövs. Med andra ord – allt talar för automatiska grindrensare TRCM!

Alla våra grindrensare är skräddarsydda för intaget. Konstruktionen är enkel med få rörliga delar. Detta minskar risken för driftstörningar. Konstruktionen är robust, vilket innebär att grindrensaren skall stå upp för utsatt behandling som skall pågå under många år, våra grindrensare har genomgått CE-märkning vilket tryggar personlig säkerhet och minimerar risker.

Tillval

TMS Engineering har ett brett utbud av tillbehör; från helautomatiska övervakningssystem, luckstyrningar samt miljövänliga oljor och personlig skyddsutrustning.

Bandtransportör med rakdäck

I de flesta fall är det praktiskt att komplettera grindrensaren med en bandtransportör som fraktar bort det upptagna skräpet till avfallsbehållare eller upplagsplats. Bandtransportören startas normalt automatiskt av grindrensaren.

Fallförluststyrning

Grindrensarna TUS kan förses med automatik som gör att de styrs av vattennivån i dammen. Ännu fler styr- och reglerfunktioner, t ex kommunikation, är möjliga.

Kravläge

Vid de intagsgaller där risken för påfrysning är stor, kan grindrensaren användas för att hålla vattnet i rörelse så att påfrysningen minskar eller elimineras helt.

Serviceavtal

Liksom alla maskiner, kräver en grindrensare underhåll för att fungera felfritt under sin livslängd. Vi kan genomföra en årlig service av grindrensaren, inklusive smörjning, oljebyte, filterbyte och byte av eventuella förslitningsdelar som krävs. Be om förslag på avtal eller offert!

Tekniska data för grindrensare
TUS 1000-10

 • Max lyftkraft kg 1 000
 • Max slaglängd m 17
 • Max rakbredd m 3,5
 • Installation Fast monterad
 • Lyfthastighet m/min 7
 • Max gallerlutning, ° mot vertikalplanet 50°
 • Styrsystem PLC
 • Matning 3 x 400V, 16A

Hydraulaggregat

 • Elmotor, pump, ventiler och tank.
 • Enstegs planetväxel med hydraulmotor. 
 • Dubbelverkande hydraulcylinder. 
 • Miljövänlig hydraulolja.

Tillbaka till alla grindrensare

Rulla till toppen

Get in touch!