Grindrensare TUR 1000-10

TMS rörliga grindrensare typ TUR 1000 är elektrohydraulisk. Den rör sig i sidled längs dammen och rensar samtliga vattenintag. Maximalt djup är 16 m. Högsta lyftkraft är 1000 kg och maximal lyfthastighet 7 m/min. Typ TUR 1000 har enkel rakarm. Typ TUR 1000 kan kompletteras med bandtransportör samt med moduler för fallförluststyrning och kommunikation.  Möjlighet till handmanövrering finns också.

Grindrensaren TUR 1000 är uppbyggd på samma sätt som de stationära TUS rensarna. De bygger på samma konstruktionslösningar; tvångsstyrd raka, montering uppströms, valfri utformning av rakan, möjlighet till teleskoparm mm.

TUR 1000 är monterade på en stabil kedjedriven vagn. Rensningsmönster och -frekvens kan varieras nästan obegränsat tack vare den kraftfulla PLC-styrningen.

Som tillval kan typ TUR 1000  förses med fjärr- och fallförluststyrning, kravlägesautomatik samt kommunikation av olika slag. Ett annat intressant tillval är avisning. Styrsystemet ger massor av möjligheter t ex reducerat rakdjup.

Hela grindrensaren är tillverkad av varmgalvaniserat stål.som är synnerligen motståndskraftigt mot korrosion och slitage. Hydraulikkomponenterna kräver ingen tillsyn och vi rekommenderar miljövänlig hydraulolja.

En bra affär.

Lönsam vattenkraft förutsätter fritt flöde.För en stor kraftstation kan blockeringar och fallförluster kosta sexsiffriga belopp årligen. Därför lönar det sig att hålla intagsgallren fria.

Manuell rensning är både farligt och kostsamt. Dessutom är det i praktiken omöjligt att få jobbet gjort så ofta som det behövs. Med andra ord – allt talar för automatiska grindrensare!

Alla våra grindrensare skräddarsys till anläggningen. Konstruktionen är enkel med ett fåtal rörliga delar. Detta minskar risken för driftstörningar. Uppbyggnaden är robust, vilket gör att grindrensarna klarar tuffa tag och håller länge. CE-märkningen garanterar personsäkerhet.

Tillval

TMS Engineering har ett brett utbud av tillbehör; från helautomatiska övervakningssystem, luckstyrningar samt miljövänliga oljor och personlig skyddsutrustning.

Bandtransportör med rakdäck

I de flesta fall är det praktiskt att komplettera grindrensaren med en bandtransportör som fraktar bort det upptagna skräpet till avfallsbehållare eller upplagsplats. Bandtransportören startas normalt automatiskt av grindrensaren.

Fallförluststyrning

Grindrensarna TUR 1000 kan förses med automatik som gör att de styrs av vattennivån i dammen. Ännu fler styr- och reglerfunktioner, t ex kommunikation, är möjliga.

Kravläge

Vid de intagsgaller där risken för påfrysning är stor, kan grindrensaren användas för att hålla vattnet i rörelse så att påfrysningen minskar eller elimineras helt.

Serviceavtal

Liksom alla maskiner, kräver en grindrensare underhåll för att fungera felfritt under sin livslängd. Vi kan genomföra en årlig service av grindrensaren, inklusive smörjning, oljebyte, filterbyte och byte av eventuella förslitningsdelar som krävs. Be om förslag på avtal eller offert!

Tekniska data för grindrensare TUR 1000-10

 • Max lyftkraft kg 1 000
 • Max slaglängd m 16
 • Max rakbredd m 3
 • Installation Rörlig
 • Lyfthastighet m/min 7
 • Max gallerlutning, °mot vertikalplanet 60°
 • Styrsystem PLC
 • Matning 3 x 400V, 20A

Hydraulaggregat

 • Elmotor, pump, tryckvändande ventiler och tank.
 • Enstegs planetväxel med hydraulmotor.
 • Dubbelverkande hydraulcylinder.
 • Miljövänlig hydraulolja.

Tillbaka till alla grindrensare

Rulla till toppen

Get in touch!