Grindrensare TBR 1000-05

Vår Beta rensare som är den första i Norden har varit i drift i 10 år den installerades på Hertings kraftstation (se referenser).

TMS rörliga grindrensare typ TBR 1000 är elektrohydraulisk. Den rör sig i sidled längs dammen och rensar hela vattenintag horisontellt. Maximalt djup är 6 m. Högsta presskraft är 500 kg och maximal hastighet 10 m/min. Typ TBR 1000 är en Beta rensare som har en arm som tiltas in och ut med hjälp av en hydraulcylinder. Typ TBR 1000 kan kompletteras med moduler för fallförluststyrning och kommunikation.  Möjlighet till handmanövrering finns också.

Grindrensaren TBR 1000 är uppbyggd på samma sätt som de stationära TUR rensarna. De bygger på samma konstruktionslösningar.

TBR 1000 är monterade på en stabil kedjedriven vagn. Rensningsmönster och -frekvens kan varieras nästan obegränsat tack vare den kraftfulla PLC-styrningen.

Som tillval kan typ TBR 1000  förses med fjärr- och fallförluststyrning, kravlägesautomatik samt kommunikation av olika slag.

Hela grindrensaren är tillverkad av varmgalvaniserat stål.som är synnerligen motståndskraftigt mot korrosion och slitage. Hydraulikkomponenterna kräver ingen tillsyn och vi rekommenderar miljövänlig hydraulolja.

En bra affär.

Lönsam vattenkraft förutsätter fritt flöde.För en stor kraftstation kan blockeringar och fallförluster kosta sexsiffriga belopp årligen. Därför lönar det sig att hålla intagsgallren fria.

Manuell rensning är både farligt och kostsamt. Dessutom är det i praktiken omöjligt att få jobbet gjort så ofta som det behövs. Med andra ord – allt talar för automatiska grindrensare TRCM!

Alla våra grindrensare är skräddarsydda för intaget. Konstruktionen är enkel med få rörliga delar. Detta minskar risken för driftstörningar. Konstruktionen är robust, vilket innebär att grindrensaren skall stå upp för utsatt behandling som skall pågå under många år, våra grindrensare har genomgått CE-märkning vilket tryggar personlig säkerhet och minimerar risker.

Tillval

TMS Engineering har ett brett utbud av tillbehör; från helautomatiska övervakningssystem, luckstyrningar samt miljövänliga oljor och personlig skyddsutrustning.

Fallförluststyrning

Grindrensarna TBR 1000 kan förses med automatik som gör att de styrs av vattennivån i dammen. Ännu fler styr- och reglerfunktioner, t ex kommunikation, är möjliga.

Kravläge

Vid de intagsgaller där risken för påfrysning är stor, kan grindrensaren användas för att hålla vattnet i rörelse så att påfrysningen minskar eller elimineras helt.

Serviceavtal

Liksom alla maskiner, kräver en grindrensare underhåll för att fungera felfritt under sin livslängd. Vi kan genomföra en årlig service av grindrensaren, inklusive smörjning, oljebyte, filterbyte och byte av eventuella förslitningsdelar som krävs. Be om förslag på avtal eller offert!

Tekniska data för grindrensare TBR 1000-05

 • Max lyftkraft kg 500
 • Max slaglängd m obegränsad
 • Max djup m 6
 • Installation Rörlig
 • Hastighet m/min 15
 • Max gallerlutning, ° mot vertikalplanet 60
 • Styrsystem PLC
 • Matning 3 x 400V, 16A

Hydraulaggregat:

 • Elmotor, pump, tryckvändande ventiler och tank.
 • Enstegs planetväxel med hydraulmotor.
 • Dubbelverkande hydraulcylinder.
 • Miljövänlig hydraulolja.

Tillbaka till alla grindrensare

Rulla till toppen

Get in touch!