Comprack CR 100

Isbeläggning på intagsgallren?

Traditionella intagsgaller är känsliga för isbeläggning, som mycket snabbt kan ge rejäla fallförluster.

Ett enkelt sätt att bli av med problemen är att använda kompositgaller från Comprack.

En underhållsfri lösning, alla delar i komposit eller syrafast stål.

Minimalt behov av underhåll under intagsgrindens hela livslängd. Skulle lokala skador uppkomma är dessa lätt åtgärdade genom den modulära uppbyggnaden. Detta gör att enskilda delar i en sektion kan bytas ut.

En reduktion av eventuella isproblem.

Den flödes optimerade profilen reducerar kravis-problem. Profilerna har en mycket låg värmeledningsförmåga, vilket även reducerar ledningsförmågan för kyla.
Profilerna återtar sin form efter lokala dynamiska last-påkänningar som kan uppträda i samband med drivis. Detta förenklar avsevärt eventuella reparationer då intagsgrind sektionen återtar sin form då den är obelastad. Den fina ytjämnheten som är <1 μm har också betydelse för att eventuell is inte skall fästa och samtidigt har lättare att lossna, då kontakt krafterna mellan is och profil reduceras.
Som jämförelse har stål, kalldragen stång 5-10 μm, varmdragen 15-25 μm, i utgångsläget, har det sedan börjat korrodera är det ju väsentligt högre.

Minskad risk för vibrationer

Tack vare en flödes optimerad profil minimerar CompRack den emitterade karman-vortex energin, som annars kan ge upphov till skadliga vibrationer.

Minimala fallförluster

Lägre fallförluster, tack vare en flödesoptimerad profil (formfaktor ~ 0,76 , att jämföra med en rektangulär profil som har formfaktor 2,42)

Ett lättviktssystem

En låg vikt ger förenklad installation och underhåll. En CompRack-lösning väger endast cirka 1/3 – del av en liknande stål lösning.

Reducerad risk för påväxt

Den fina ytjämnheten som är <1 μm minskar risken för påväxt av marina organismer.

Vi utför en verifierande FEM-analys i varje projekt.

Vid användning av grindrensare tillsammans med CompRack intagsgaller rekommenderar vi att man monterar en POLYETEN-list i framkant av grindrensaren för att undvika onödigt slitage på kompositprofilen och behålla dess optimerade utseende.

Med CompRack® intagsgrind erhåller ni:

Utmärkta mekaniska egenskaper

Materialdata enl. test SS-EN ISO14125:1998 utförda av Sicomp (www.sicomp.se).

Flexural strength, average ± standard deviation (MPa): 928 ± 45

Flexural modulus, average ± standard deviation (GPa): 47.6 ± 0.6

Elongation to break, average ± standard deviation (%): 1.99 ± 0.07

CompRack-profilerna, som består av en speciellt utformad glasfiber komposit, är linjärt elastiska upp till brottgräns (drag /böj >900 Mpa, jmfr sträckgräns stål , 235 Mpa, brott 340 – 470 MPa) vilket gör att profilerna inte förblir deformerade efter lokala påkänningar som inte skapar brott i profilerna.

Denna typ av lokala dynamiska last-påkänningar kan uppträda i samband med drivis.

Detta ihop med den modulär uppbyggnaden gör i sin tur att man kan enkelt kan reparera grindsektionerna genom att ersätta endast de profiler som eventuellt skadats om de utsatts för denna typ av laster.

Comprack CR 130

Besök CompRacks webbplats

Rulla till toppen

Get in touch!