Utrustning för vattenkraft och kärnkraftsindustrin.

Att en produkt är CE-märkt betyder att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

Vi på TMS Engineering AB har arbetat med maskindirektivet sedan 80-talet vilket skapar trygghet för våra kunder.

Det här kan vi hjälpa dig med.

Tuffa luckor och galler

TMS  luckor och intagsgaller tillverkas i antingen vanligt stål eller rostfritt. Luckor med inbyggd värme ökar driftsäkerheten vintertid.  Vi levererar även lätta och underhållsfria kompositgaller.

Lönsamma grindrensare

Outnyttjad fallhöjd kostar stora pengar. TMS nykonstruerade grindrensare startar när fallhöjden sjunkit under ett visst värde. Tidsstyrning finns som alternativ. Komplettera gärna med TMS transportsystem som tar hand om skräpet.

Övervakning, styrning och kommunikation.

TMS  lokala nivåsystem öppnar och stänger dammens luckor helt automatiskt. Systemet är uppbyggt av givare, reglerutrustning och luckor. Det lokala systemet kan även kommunicera och fjärrstyras t ex via radio.

Konsultation, service och tillbehör.

Inom service gör vi det mesta du kan tänka dig – uppgraderingar  av luckor och luckspel, installation av intagsgaller, grindrensare och bandtransportörer, intrimning av styr- och reglersystem, installation av kommunikationssystem mm.

1. Högre driftsäkerhet

Ska ditt kraftverk ge högre avkastning, är första steget alltid att säkra tillgängligheten. Du bör dels satsa på ett regelbundet förebyggande  underhåll, dels komplettera med utrustning som eliminerar risken för driftstörningar. En automatisk grindrensare är ett bra exempel.

2. Enklare driftövervakning och fjärrstyrning

Nästa steg är att förenkla och därmed förbilliga driftövervakningen. Istället för kostsam manuell inspektion av vattennivå, turbin och anläggning i övrigt, kompletterar du kraftverket med elektroniska system för övervakning, larm, kommunikation  och fjärrstyrning.

3. Automatisering och optimering

Här handlar det om att få kraftstationen att sköta sig själv i så hög grad som möjligt och därigenom spara personalkostnader. Hjälpmedlen kan vara lokal nivå- och fallförlustövervakning, automatisk styrning av grindrensare och luckor samt larm, kommunikation och fjärrstyrning.

4. Ökad säkerhet för material och människor

Miljön vid en kraftstation kan vara farlig. Genom att dels satsa på hjälpmedel som förbättrar arbetarskyddet, dels kartlägga konditionen hos luckor, luckstyrning och dammbyggnad i tid, eliminerar du merparten av orsakerna till kostsamma olyckor och haverier.

5. Längre livslängd

Genom att konsekvent välja höghållfasta och långlivade material, t ex rostfritt stål, i samband med renoveringar och utbyte av dammluckor, sjunker både underhålls- och kapitalkostnader.

Fem steg mot en lönsammare drift.

Kan det bli enklare?

Vill du helst ägna dig åt din kärnverksamhet så överlåter du hela ansvaret för din om- eller nybyggnad till oss. Vi levererar en nyckelfärdig, fungerande anläggning och lämnar givetvis de garantier som behövs.

Rulla till toppen

Get in touch!